Zakladateľky klubu

Kontakt na zakladateľky klubu a zároveň aj členky

Zakladateľky:

Ing. Helena Pullmannová 
hpullmann@centrum.sk 

Mária Schniderová
maria.schniderova@gmail.com
 
Ľubica Čajdová
lubica.cajdova@gmail.comAdresa:
KREATIV PATCHWORK
Hrdinov SNP 6542/40A, 036 01 Martin
IČO: 51006651počítadlo.abz.cz